Elastisk avfelling med kast 

Elastisk avfelling er helt avgjørende for å få god bevegelse i plagget. Enten du strikker en genser nedenfra - og opp eller ovenfra - og ned så trenger du elastisk avfelling. I eksempelet under feller jeg av i perlestrikk samtidig, men denne avfellingen kan tilpasses hvilken som helst strukturstrikk. 

1. Strikk en maske.

2. Gjør et kast på høyre pinne.

3. Strikk neste maske.

4. Dra kastet over den sist strikkede masken.

5. Dra den innerste masken over den sist strikkede masken. Gjenta trinn 2 - 5.

Voilà!

Jeg synes denne avfellingen er veldig dekorativ, særlig siden arbeidet får en kant som ser ut som den er strikket sidelengs, om du skjønner? Det finnes flere varianter av elastisk avfelling med kast, og felles for alle disse er at de gir mer garn til avfellingen slik at den blir elastisk nok til å ikke være til hinder for funksjonen til plagget.