Strikk to rett sammen og LLS (løft, løft, strikk)

 Strikk to rett sammen er den mest vanlige måten å felle i et strikketøy på, og LLS er den høyrelente varianten av dette. LLS er ikke det samme som "to vridd rett sammen", fordi ved LLS så løftes maskene av og vris før de strikkes sammen, noe som da gir åpne maskeledd etter at LLS er utført.