Strikk to rett sammen og LLS

LLS står for «løft, løft, strikk» og er den norske betegnelsen på SSK (slip, slip, knit).

LLS (løft, løft, strikk) Ta en maske over på høyre pinne som for å strikke den rett. Gjør det samme med den neste. Stikk venstre pinne inn gjennom fremre ledd i disse to maskene, og strikk dem sammen gjennom bakre maskeledd. Dette blir en perfekt, symmetrisk speiling av fellingen «2 rett sammen».