Strikk to rett sammen og LLS

LLS står for «løft, løft, strikk» og er den norske betegnelsen på SSK (slip, slip, knit).

LLS (løft, løft, strikk) Ta en maske over på høyre pinne som for å strikke den rett. Gjør det samme med den neste. Sett de to maskene direkte tilbake på venstre pinne, og strikk dem sammen gjennom bakre maskeledd. Dette blir en perfekt, symmetrisk speiling av fellingen «2 rett sammen».